วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แนะนำคุณสมบัติ ของ MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงเพิ่มเติม
จุดเด่นพิเศษของบอร์ดขับรุ่นนี้ นอกจากเล็กเพียงเท่ากับเหรียญบาทแล้ว คือ การจำกัดกระแส หรือ current limit ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกตั้งได้จาก 0 - 5 Amp และความถี่ 100 kHz


รับสั่งสินค้าจากต่างประเทศ พร้อมออกใบกำกับภาษี

เรามีบริการเพิ่มเติม ด้วยการรับสั่งซื้อสินค้า สินค้าหายากจากต่างประเทศ พร้อมออกใบกำกับภาษีได้ทันที ขณะนี้เรามี ไมโครคอนโทรลเลอร์ 86 Duino Educake ที่สั่งมาเผื่อ หลายชิ้น ราคาเราไม่บวกเยอะนะ สนใจติดต่อ กลับมาได้นะครับ TEL. 0830831782,0891140193,021590605 หรือ tech@zeroztek.com

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

MD-000 Brushed DC motor driver

Overview
            This Brushed DC motor driver board utilizes Texas Instruments DRV8840 single IC H-bridge to give high performance with small size. The driver can be used with up to 45V DC supply, and deliver continuous 3.5 A (5 A Peak) current, while providing adjustable current limit. This driver also provided with high reliability protection.
            For easiness of use, some settable feature of DRV8840 has been set. The decay mode has been set to fast decay (coast), instead of slow decay (brake) often found in other driver. This driver can be driven in both sign-magnitude and locked anti-phase using 100 kHz PWM.
Feature
            Wide operating voltage: 8.2 V to 45 V.
            Output current: 3.5 A Continuous (5 A Peak).
            Adjustable current limit. Chopping at 50 kHz frequency.
            PWM Input up to 100 kHz (Both DIR and PWM pins).
            Operate in sign-magnitude and locked anti-phase modes.


            Compatible with 3.3 V and 5 V. No VCC require.
            Thermal Shutdown, automatically retry in 2 second.
            Shorted output protection.
Description
Pin out diagram
PIN
Description
VIN
Power supply positive, Absolute maximum is 45 V
GND
Power supply negative, Also connected with logic ground.
OUT A
Output A of H-Bridge. Connect this pin to terminal of DC motor.
OUT B
Output B of H-Bridge. Connect this pin to another terminal of DC motor.
WAKE
Logic input. When WAKE is high, driver will activate. When it is low, driver will deactivate.
DIR
Logic input. Controlling direction. Can be supplied with PWM Input.
PWM
Logic input. Controlling power rate. Can be supplied with PWM Input.
Current Limit
Adjustable current limit. Current limit = 0.0007143 x Resistance to ground. Maximum is 5 A. Current limiting is not precise as it is designed for safety only.
Caution
            The driver can operates without heat sink since it uses whole board as its heat sink, so It may hot enough to burn you before entering temperature shutting down.

Truth table
DIR
PWM
OUT A
OUT B
H
H
H
L
L
H
L
H
X
L
Fast Decay (Coasting, freewheeling)


            Different from other motor driver board, the decay mode is set to fast decay. When entering fast decay, the driver will switch into opposite direction to stop current flowing. After current reach zero, the bridge will be disabled. The driver will not enter brake mode, which two terminal of the motor are shorted together. More information can be read in DRV8840 datasheet.

ZEROZTEK CO.,LTD.
BANGKOK THAILAND tel. (+66) 2-159-0605  E-mail : tech@zeroztek.com
Technical Support : www.facebook.com/ZEROZTEK

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Makerholic#4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ในงาน Digital Thailand 2016

MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง น้องใหม่ จิ๋วแต่แจ๋ว พร้อมพบเพื่อน ๆ แล้ว ในงาน Makerholic #4
ในงาน Digital Thailand 2016 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง MD-000 เป็นบอร์ดไอซีเดี่ยว ที่ใช้ไอซี DRV8840 ของ Texas Instrument ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเล็ก. สามารถใช้แรงดันไฟกระแสตรงได้สูงสุดถึง 45 โวลต์ และขับมอเตอร์ได้ 3.5 แอมแปร์ (สูงสุด 5 แอมแปร์ ชั่วขณะ). บนบอร์ดสามารถปรับกระแสสูงสุดที่จะจ่ายให้มอเตอร์ได้ และตัวบอร์ดขับยังมีระบบป้องกันที่สำคัญ ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูง มีโอกาสเสียน้อย

            เพื่อให้บอร์ดขับมอเตอร์นี้ใช้งานได้ง่ายขึ้น ตัวเลือกบางอย่างของไอซีได้ถูกตั้งค่าไว้ เช่น Decay Mode ถูกตั้งให้เป็น Fast decay ซึ่งจะทำให้มอเตอร์หมุนอิสระขณะไม่จ่ายไฟ นอกจากนี้ บอร์ดขับมอเตอร์รุ่นนี้รองรับการขับแบบ Sign-Magnitude และ Locked Anti-phase ซึ่งรับสัญญาณ PWM ได้ถึง 100 kHz

คุณสมบัติ
            รับแรงดันไฟกระแสตรง ตั้งแต่ 8.2 โวลต์ ถึง 45 โวลต์
            ขับกระแสมอเตอร์ได้สูงสุด 3.5 แอมแปร์ (สูงสุด 5 แอมแปร์ ชั่วขณะ)
            สามารถปรับกระแสสูงสุดที่จ่ายให้มอเตอร์ได้ ซึ่งตัดไฟที่ความถี่ 50 kHz
            รับสัญญาณ PWM ได้สูงสุด 100 kHz (ทั้งขา DIR และ PWM)
            ใช้งานได้ทั้งการขับแบบ Sign-Magnitude และ Locked Anti-phase
            ใช้ได้ทั้งระบบ 3.3 โวลต์ และ 5 โวลต์
            ระบบตัดไฟเมื่ออุณหภูมิเกิน
            ระบบป้องกันการลัดกระแสขาออก

รายละเอียด การใช้งาน
ขา
การใช้งาน
VIN
อินพุท ไฟกระแสตรง +8.2 ถึง +45 โวลต์
GND
อินพุท กราวด์ (ทั้งฝั่งกำลังและฝั่งอิเล็กทรอนิกส์)
OUT A
เอาท์พุทไปยังขั้วหนึ่งของมอเตอร์
OUT B
เอาท์พุทไปยังอีกขั้วของมอเตอร์
WAKE
อินพุท สถานะ HIGH เพื่อให้บอร์ดทำงาน สถานะ LOW เมื่อไม่ใช้งานบอร์ด (จะกินไฟต่ำ)
DIR
อินพุท ควบคุมทิศทางการจ่ายไฟให้มอเตอร์
PWM
อินพุท ควบคุมการจ่ายไฟให้มอเตอร์ (เปิดปิด)
Current Limit
ตัวต้านทานหมุนปรับค่าได้ เพื่อควบคุมกระแสสูงสุดที่จ่ายให้มอเตอร์ โดย
กระแสสูงสุด
= 0.0007143 x ความต้านทานถึงกราวด์.
 คำเตือน
            บอร์ดขับมอเตอร์นี้จะกระจายความร้อนไปทั่วทั้งแผงวงจร ซึ่งควรระมัดระวังในการใช้งาน และไม่ควรจับขณะทำงาน
ตารางการทำงาน
DIR
PWM
OUT A
OUT B
H
H
H
L
L
H
L
H
X
L
Fast Decay (Coasting, freewheeling)

            บอร์ดขับมอเตอร์รุ่นนี้จะต่างจากบอร์ดมอเตอร์บางรุ่น โดยเมื่อปิดการจ่ายไฟ บอร์ดขับมอเตอร์จะพยายามลดกระแสมอเตอร์ลงโดยจ่ายไฟกลับขั้ว (กระแสที่ไหลจะชาร์จเข้าแหล่งจ่ายไฟ) และหลังกระแสมอเตอร์เป็นศูนย์ วงจรของมอเตอร์จะถูกแยกออกจากกัน ทำให้มอเตอร์หมุนได้อย่างอิสระ ซึ่งต่างจาก Slow Decay (Brake) โดยในเบรคโหมด ขั้วทั้งสองของมอเตอร์จะถูกช๊อตเข้าหากันทำให้เกิดกระแสไหลย้อนกลับ ทำให้มอเตอร์ฝืด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Current Decay สามารถหาอ่านได้จาก DRV8840 datasheet


วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง Brushed DC motor driver
MD-000 บอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรง Brushed DC motor driver

  • ขนาดเท่าเหรียญบาท Small size
  • ประสิทธิภาพสูง High performance
  • อึดทน ลัดวงจรก็ไม่พัง High reliabilityสนใจติดต่อ
บริษัท เซรอซเทค จำกัด
ZEROZTEK CO.,LTD.
219/148 ถ.งามวงศ์วาน 47 แยก 6 หลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร. 02-159-0605, mobile : 0891140193, 0830831782  E-mail: tech@zeroztek.com
www.facebook.com/ZEROZTEK , www.gravitechthai.com/product.php?c=48